skip to Main Content

Privacy Analyse

Om gegevens goed te beschermen is het van belang om de risico’s voor betrokkenen in kaart te brengen. Dit kan op voorhand of bij lang lopende verwerkingen om zeker te zijn dat de risico’s niet veranderd zijn. Wij brengen op basis van drie stappen de risico’s in beeld, analyseren de risico’s en geven passend advies om ze te verminderen of weg te nemen.

Via een Privacy Analyse maken we de organisatie bewust van de privacy risico’s die het verwerken van persoonsgegevens met zich mee brengt.

Een privacy analyse geeft organisaties antwoord op vragen als:

  • Is de manier waarop we data verwerken rechtsgeldig?
  • Welke persoonsgegevens worden gebruikt en zijn deze ook daadwerkelijk nodig?
  • Welke risico’s kent dit proces voor de betrokkene (eigenaar gegevens) en welke voor de organisatie?
  • Welke partijen zijn onderdeel van deze verwerking en welke afspraken sluiten we met ze?
  • Welke maatregelen zij er en welke worden geadviseerd nog te implementeren?

Creation

Documentation

Risk analyses

Onze privacy analyse in drie stappen:

Creation

1. Creation of dataflow

De eerste stap is het maken van een dataflow. Aan de hand van interviews maken we de visueel hoe data door de organisatie beweegt. Alleen door een sterk beeld van de data binnen en buiten de organisatie i.c.m. de opslag kunnen we de maatregelen treffen om datalekken te voorkomen.

Documentation

2. Opzetten documentatie

Een geldige DPIA voldoet aan een aantal voorwaarden en documentatie. Ook hier dragen wij zorg voor. Binnen onze DPIA schetsen we een totaalbeeld van proces, maatregelen en geadviseerde maatregelen. Dit document helpt de organisatie aan te tonen hoe gegevens verwerkt worden en gewaarborgd zijn. Het eindrapport wordt aan de organisatie gepresenteerd en uitgebreid toegelicht.

Risk analysis

3. Privacy risk analysis

Aan de hand van de dataflow voeren wij een Privacy risico analyse uit. Binnen de processstappen wordt beoordeeld welke risico’s zich voordoen. Bij het analyseren van de risico’s nemen wij de reeds getroffen maatregelen mee. Aan de hand van de Privacy risico analyse kunnen wij de te treffen maatregelen adviseren.

Door op voorhand goed naar het proces te kijken zorgen wij dat kostbare aanpassingen in een later stadium voorkomen worden. Alle adviezen die wij doen zijn op maat en sluiten aan bij de organisatie.

De risico’s van een proces in kaart brengen? Neem contact op!

Wil je weten in welke mate je op de juiste weg bent? Of ben je ergens benieuwd naar?

Back To Top