skip to Main Content

Privacy Analyse

Om gegevens goed te beschermen, is het van belang om de risico’s voor betrokkenen in kaart te brengen. Dit kan op voorhand of bij langlopende verwerkingen om zeker te zijn dat de risico’s niet veranderd zijn. Wij brengen in drie stappen de risico’s in beeld, analyseren ze en geven passend advies om ze te verminderen of weg te nemen.

Via een privacy analyse maken we de organisatie bewust van de privacy risico’s die het verwerken van persoonsgegevens met zich meebrengt.

Een privacy analyse geeft organisaties antwoord op vragen als:

  • Is de manier waarop we data verwerken rechtsgeldig?
  • Welke persoonsgegevens worden gebruikt en zijn deze ook daadwerkelijk nodig?
  • Welke risico’s kent het proces voor de betrokkene (eigenaar gegevens) en welke voor de organisatie?
  • Welke partijen zijn onderdeel van dataverwerking en welke afspraken sluiten we met ze?
  • Welke maatregelen zijn er en welke worden geadviseerd om nog te implementeren?

Creation

Documentation

Risk analysis

Onze privacy analyse in drie stappen:

Creation

1. Creëren dataflow

De eerste stap is het maken van een dataflow. Aan de hand van interviews visualiseren we hoe data door de organisatie beweegt. Alleen door een sterk beeld van de data binnen en buiten de organisatie i.c.m. de opslag ervan, kunnen we maatregelen treffen om datalekken te voorkomen.

Documentation

2. Opzetten documentatie

Een geldige Data Protection Impact Assessment (DPIA) wordt volgens strikte voorwaarden gedocumenteerd. Ook hier zorgen wij voor. In de DPIA schetsen we een totaalbeeld van het proces en (geadviseerde) maatregelen. Dit helpt de organisatie aan te tonen hoe gegevens verwerkt worden en gewaarborgd zijn. Het eindrapport wordt aan de organisatie gepresenteerd en uitgebreid toegelicht.

Risk analysis

3. Analyseren privacy risico’s

Aan de hand van de dataflow voeren wij een privacy risicoanalyse uit. Hiermee worden de risico’s beoordeeld, die zich tijdens het proces voordoen. Bij het analyseren nemen wij de al getroffen maatregelen mee. Afhankelijk van de uitkomsten van de privacy risicoanalyse, adviseren wij over nog te treffen maatregelen.

Door op voorhand goed naar het proces te kijken, voorkomen wij kostbare aanpassingen in een later stadium. Alle adviezen die wij doen, zijn op maat en sluiten aan bij de organisatie.

De risico’s van een proces in kaart brengen? Neem contact op!

Wil jouw organisatie grip op privacy krijgen? Wij helpen je direct op weg!

Back To Top