skip to Main Content

Toezicht & Advies

In de AVG wordt gesproken over het hebben van een functionaris gegevensbescherming (FG). Dit is iemand die binnen de organisatie onafhankelijk toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG en hierover adviseert.

De taken van de FG zijn onder meer:

Privacy bewustzijn vergroten binnen de organisatie.

Beoordelen van beveiligingsincidenten/datalekken en deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij het implementeren van nieuwe IT-systemen adviseren over onderzoek naar privacy risico’s, zowel op het gebied van persoonsgegevens als voor informatiebeveiliging/bescherming van data.

Uitvoeren van zelfevaluaties en jaarlijkse privacy audits.

Afhandelen van klachten over de omgang met persoonsgegevens.

Informeren en adviseren over de wettelijke verplichtingen van de AVG en toezien op de naleving daarvan.

quote

Ons doel is om de organisatie te ontzorgen op het gebied van privacy. Niet alleen aangeven wat niet mag binnen de AVG, maar vooral kijken naar wat er wél kan en adviseren hoe dit vorm te geven. Wij bieden:

Vakkundigheid

Onze FG zijn gespecialiseerd in zowel privacy als informatiebeveiliging. Wij geloven dat het organiseren van privacy zonder het organiseren van informatiebeveiliging onmogelijk is. Vandaar dat onze FG gespecialiseerd zijn in beide vakgebieden.

Flexibliteit

Onze FG zijn vaak per direct inzetbaar voor uw privacy vraagstukken. Samen stellen we de benodigde uren vast voor het uitbrengen van een goed onafhankelijk privacy advies, dat voldoet aan de behoeften van uw organisatie. Deze betaalbare oplossing is het voordeel van een externe FG!

Is een FG voor mijn organisatie verplicht?

Onafhankelijk advies nodig voor jouw organisatie?

Wil je weten in welke mate je op de juiste weg bent? Of ben je ergens benieuwd naar?

Back To Top