skip to Main Content

Toezicht & Advies

In de AVG wordt gesproken over het hebben van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in uw organisatie. Dit is iemand die onafhankelijk binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG en hier over adviseert.

De taken van de FG zijn onder meer:

Privacy bewustzijn vergroten binnen de organisatie.

Beoordelen van beveiligingsincidenten/datalekken en het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij het in gebruik willen nemen van nieuwe IT systemen adviseren in het voorafgaande onderzoek om de gevolgen van privacy in kaart te brengen. Hierbij is zowel aandacht voor Privacy wet voor de betrokkene als voor informatiebeveiliging/bescherming van de data’s.

Uitvoeren van zelfevaluaties en jaarlijkse privacy-audits.

Het afhandelen van privacy klachten over de omgang met persoonsgegevens.

Informeren en adviseren over de wettelijke verplichtingen van de AVG en toezien op de naleving daarvan (toezien op compliance)

quote

Ons doel is om de organisatie te ontzorgen op het gebied van privacy! Niet alleen aangeven wat niet mag binnen de AVG, maar vooral kijken naar wat er wél kan en adviseren hoe dit vorm te geven!” Wij bieden:

Vakkundigheid

Wij zijn gespecialiseerd in zowel privacy als informatiebeveiliging. Wij geloven dat het organiseren van privacy zonder het organiseren van informatiebeveiliging onmogelijk is. Vandaar dat wij gespecialiseerd zijn in beide vakgebieden.

Flexibliteit

Wij zijn vaak per direct inzetbaar voor uw vraagstukken! Afhankelijk van de organisatie geven wij u een advies van de benodige uren per maand om goed onafhankelijk privacy advies te geven. Dit is het voordeel van het aanstellen van een externe FG, alleen op basis van de behoefte van de organisatie worden benodige uren gemaakt en is dit een betaalbare oplossing.

Is een FG voor mijn organisatie verplicht?

Onafhankelijk advies nodig voor jouw organisatie?

Wil je weten in welke mate je op de juiste weg bent? Of ben je ergens benieuwd naar?

Back To Top