skip to Main Content

De privacyverklaring heeft alleen betrekking op de verzameling en gebruik van persoonsgegevens van betrokkene door PrivacyGrip.nl. Persoonsgegevens welke door PrivayGrip.nl verwerkt worden worden met grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Transparantie is één van de belangrijke eigenschappen.

  1. Project

Voor het uitvoeren van onze trajecten verwerken wij persoonsgegevens, waaronder van onze (voormalige) klanten. Gegevens zijn o.a. contactgegevens en projectgegevens. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is AVG – Artikel 6.1.b Uitvoering van de overeenkomst.

  1. Reacties website/contactformulier

Als u een reactie geeft of ons contactformulier invult hebben wij uw gegevens nodig om te kunnen reageren. Gegevens welke wij opvragen zijn naam, telefoonnummer en e-mailadres. Hiervoor maken wij gebruik van de grondslag AVG – Artikel 6.1.f Gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens en bewaartermijnen

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met verwerkers waarmee wij afspraken hebben gemaakt (verwerkersovereenkomsten).

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, tenzij de gegevens op basis van een wettelijke grond bewaard moeten blijven.

Rechten van betrokkene

Onder de AVG heeft u een aantal rechten zoals het recht om uw gegevnes in te zien en te rectificeren. Ook mag u uw gegevens laten wissen, omdat u bijvoorbeeld niet meer in onze systemen wil voorkomen. Als u uw rechten wil uitoefenen kunt u contact met ons opnemen.

Vragen of verzoeken

Heeft u een vraag of een verzoek aan PrivacyGrip neemt u dan gerust contact met ons op via info@privacygrip.nl. Wij zullen er alles aan doen om u te helpen met uw vraag of verzoek.

Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan veranderen, de op de website gepubliceerde privacyverklaring is de meest recente privacyverklaring van PrivacyGrip.nl

Back To Top