skip to Main Content

  Er achter komen of het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming verplicht is
  of niet?

  Is de organisatie een overheidsinstantie?

  Is de organisatie een publieke organisatie (publieke sector), zoals: not-for-profit en
  overige maatschappelijke organisaties.

  Is een kernactiviteit van de organisatie personen op grote schaal volgen? Het kan
  hier gaan over cameratoezicht of monitoring van iemand gezondheid via wearbles.
  Wel is hierbij relevant om hoeveel personen het gaat en voor hoe lang de gegevens
  binnen de organisatie zijn.


  Verwerkt de organisatie op grote schaal bijzondere persoonsgegevens en is di teen
  kernactiviteit? Bijzondere persoonsgegevens zijn o.a. gegevens over gezondheid,
  politieke opvatting, ras, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden.

  Back To Top